Filmy reklamowe

OFERTA

Filmy reklamowe promocyjne zwiększają sprzedaż. Badania pokazują, że aż 90% klientów sugeruje się filmem przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu lub usługi.

Oferujemy produkcję filmów, dzięki którym powiększysz świadomość o Twojej firmie, jej usługach i produktach a także spotęgujesz sprzedaż.

SPOTY REKLAMOWE

Są to krótkie filmy reklamowe trwające zazwyczaj do 30 sekund. Ich zadaniem jest zachęcenie klienta do dokonania zakupu danego produktu lub korzystania z określonych usług oraz wykreowanie świadomości marki na rynku. W spotach zawartych jest mnóstwo bodźców wizualnych i, co bardzo ważne, dźwiękowych, które ubrane w kreatywną i ciekawą formę przyciągają odbiorcę.

Video jest skutecznym narzędziem promocji, dlatego tak często sięga się po nie, aby maksymalnie atrakcyjnie zaprezentować produkt, usługę, projekt a nawet miejsce czy ideę. Zwykle filmy promocyjne są udostępniane na stronach internetowych i portalach, co umożliwia wzmocnienia świadomości marki i przedstawienie oferty ogromnej liczbie internautów

Produkcja filmów promocyjnych i reklamowych

Reklama w postaci filmu ma niesamowitą moc przekazu, a obraz jest o wiele lepiej zapamiętywany przez potencjalnego Klienta, niż inne narzędzia marketingowe.

  • Video Marketing
  • Filmy Promocyjne
  • Filmy Prezentacyjne

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

video marketing

Film wywiera ogromny wpływ na odbiorców bo jest formą przekazu treści, która uruchamia nasze zmysły i emocje. Marketing i promocja firmy oparte na filmie to gwarancja wzrostu zaufania. Proponujemy filmowe kampanie marketingowe i promocyjne, które przyspieszą rozwój Twojej firmy.

Filmy promocyjne

Realizujemy wszelkie formy filmów o charakterze promocyjnym: spoty reklamowe, klipy promocyjne, filmy instruktażowe, korporacyjne, prezentacyjne, wideo wizytówki, teledyski…

Filmy prezentacyjne

Mają na celu przybliżenie profilu działalności firmy, pokazanie sposobu wykonywania usług czy produkcji. Mogą mieć formę instruktażu lub prezentacji produktu. Często są wykorzystywane na targach branżowych.

Filmy reklamowe